TED Üniversitesi Proje Sunumları

TED Üniversitesi Proje Sunumları

Hazine Müsteşarlığı’ndaki görevimin yanı sıra, TED Üniversitesi iktisat bölümünde 2017-2018 Bahar döneminde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak vermiş olduğum “Development Economics” (#Kalkınmaİktisadı) dersinin son gününde öğrencilerim dönem boyunca tartıştığımız #SürdürülebilirKalkınma nın çok boyutluluğunu ortaya koyacak şekilde projelerini sundular.

25 öğrencim 6 ayrı proje ekibi içerisinde farklı roller alarak gerçekleştirdikleri aşağıdaki projelerle gerek küresel gerekse Türkiye’deki kalkınma sorunları ile ilgili, aşağıdaki konularda, faydalı ve uygulanabilir öneriler sundular. #SürdürülebilirKalkınma ‬& #Yoksulluk#ADANA’nın Kalkınma Düzeyi & SWOT analizi
#Kırılganlık ‬& Ani Duruş Riski
#KalkınmaEndeksleri‬ & Türkiye
#KalkınmanınFinansmanı
#PiyasaDostuDevlet ‬
‪Mezun olan/olacak öğrencilerimi kutluyor, başarılar diliyorum. Umarım beşeri sermayemizin & aydınlık yarınlarımızın umudu FİKRİ, VİCDANI & İRFANI HÜR öğrencilerimizin yetişmesine bir katkımız olmuştur. Şimdi öğrendiklerini uygulama zamanı!

 1- The role of international funding organizations on Turkey develoment process. What they provide?

Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşların Türkiye’nin Kalkınma Sürecindeki Rolleri.  Ne sağlarlar?


2- Development indexes in Turkey (According to cities). The rank of Adana in these development indexes. Adana’s SWOT analysis in develoment. Recomendations for Adana’s future developments (1980-2017)


Türkiye’deki Kalkınma Endeksleri (Şehirlere Göre), Adana’nın bu Endeksler içerisindeki yeri, SWOT analizi ve Adana’nın Gelecekteki Kalkınma Süreci İçin Öneriler


3- Vulnerabilty indexes, sudden stop risk and Turkey’s position (1990-2017)

Kırılganlık Endeksleri, Ani Duruş Riski ve Türkiye’nin Pozisyonu (1990-2017)


4- Policy Recomendation for the fight against poverty in Turkey. (Recomendations is based on the policies having been successful in other countries)

Türkiye’de yoksullukla mücadelede politika önerileri (Diğer ülkelerde başarılı olmuş politikalara dayanan öneriler)


5- Global Development Indexes (including dimensions and  sub-indexes), development level and the rank of Turkey (1990-2017)


Küresel Kalkınma Endeksleri (Boyutlar ve Alt Endeksler Dahil), Türkiye’nin Kalkınma Düzeyi ve Sıralaması (1990-2017)


6- What should be the role of state in Turkish Economy, discuss by taking into consideration succesful country examples of “Market friendly approaches”

Türkiye Ekonomisinde Devletin Rolü Ne Olmalı? “Piyasa Dostu Devlet Yaklaşımı” nda başarılı olan ülke örneklerini dikkate alarak tartışınız?

Written by
Ergulhaliscelik
Tartışmaya katılın

Dr. Ergül HALİSÇELİK

Ergulhaliscelik

Adana Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Dr. Ergül HALİSÇELİK

İşi hak edene vermemek hak edene, hak etmeyene vermek ise herkese zulümdür.
İşi ve yetkiyi hak eden, liyakatlı ehline verirseniz:
İş güzel ve kaliteli olur,
İş ucuz ve ekonomik olur,
İş çabuk, verimli ve etkin olur,
Bu işten ahlak & vicdan sahibi herkes mutlu olur.